گروهی از علمای الازهر هدف دشمنان از اهانت به نبی اکرم (ص) را ایجاد فتنه و شک و شبهه در دین حنیف اسلام عنوان کرده و گفتند که این تهاجمات و تعرضات از ابتدا و در عصر نبوی بوده و مسئله جدیدی نیست.

گروهی از علمای الازهر به منظور مبارزه با اهانت دشمنان به اسلام و مسلمانان و شخص نبی اکرم (ص) همایشی با عنوان "رسول خدا" در یمن برگزار کردند.

4 تن از اعضای گروه الازهر بر جایگاه نبی اکرم (ص) و حقیقت درگیری بین حق و باطل و معرفی حقایق اسلام تمرکز کردند. در این میان شیخ محمود عبدالرزاق یکی از علمای الازهر با بیان اینکه هدف دشمنان از اهانت به نبی اکرم ایجاد فتنه و شک و شبهه در دین حنیف اسلام است، اظهار داشت که این تهاجمات از ابتدا و با آغاز دعوت اسلامی نبی اکرم (ص) وجود داشته است و یهودیان و مسیحیان در ایجاد شک در کلام و صدق رسالت نبی اکرم (ص) اصرار فراوانی داشتند. در واقع در عصر نبوی این تعرضات بوده و مسئله جدیدی نیست.

شیخ لطفی اسماعیل حسن یکی دیگر از علمای الازهر به جایگاه عظیم و بزرگ نبی اکرم میان خلایق اشاره کرد و گفت: خداوند پس از انتخاب نبی اکرم به جایگاه عالی او سوگند یاد کرده است و آیات قرآن و احادیث این نکته را تأکید می کند.

شیخ محمد عیسوی خطیب مسجد شهدای صنعا با بیان اینکه در راستای اهانت به نبی اکرم همه مسلمانان باید به سوی سنت نبوی گرایش بیشتری پیدا کنند، به ضرورت اخلاص مسلمانان در عشق به نبی اکرم اشاره کرد و یادآور شد که علما باید نقش فعال و سازنده ای در معرفی دین حنیف اسلام و نبی اکرم و جایگاه او داشته باشند و باید دیگران را نیز به شناخت نبی اکرم و حقیقت رسالت پیامبر اکرم آشنا و دعوت کنند.