حضرت محمد (ص) از نگاه اندیشمندان غیر مسلمان

شخصیت والای حضرت محمد (ص) برای اندیشمندان غیر مسلمان بسیار جذاب و جالب بوده است و آنان را به تحقیق و پژوهش درباره آن حضرت واداشته است که آثار زیبایی را در این زمینه رقم زده‌اند.