حضرت محمد (ص) از نگاه اندیشمندان مسلمان

اندیشمندان مسلمان اعم از فلاسفه، عرفا، فقیهان، ادباء و... درباره شخصیت بی نظیر حضرت محمد (ص) مطالب زیبایی فرموده‌اند که بسیار حائز اهمیت است.

حضرت امام خمینی(ره) درباره پیامبر اعظم(ص) می‌فرماید: تا کنون در جهان حادثه‌ای بزرگ‌تر از حادثه بعثت حضرت محمد (ص) واقع نشده است.