( 6 صفحه - از 71 تا 76 )

چکیده در قرآن کریم هم نام‏هاى حضرت محمد (ص) یعنى احمد و محمد و هم القاب آن حضرت مانند رسول و نبى و مزمل و مدثر به کار رفته است. تحلیل زبان‏شناختى فلسفه کاربرد این نام‏ها و القاب حسب مورد موضوع مقاله حاضر است. اگرچه زبان‏شناسان در این زمینه تحقیقاتى را صورت داده‏اند؛ اما نظر به این که تحقیقات آنان در زمینه زبان بشرى، اغلب با توجه به جوامع غربى بوده است، نظریات آنان از عهده توجیه کاربردهاى قرآنى اسامى و القاب پیامبر اسلام(ص) قاصر است که تفصیل آن را مى‏توان در این مقاله مطالعه کرد.